SÄKERHETSDATABLAD - GEB

3154

Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och

2.2. Märkningsuppgifter. Riskfraser. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt  Giftig för huden, vid förtäring och inandning. Kan orsaka risk för cancersjukdom. Skadlig för vattenlevande organismer och rör sig lätt till grundvattnet. Fenol.

Skadligt för vattenlevande organismer

  1. 212000-1249
  2. Naturvårdsverket föreskrifter bekämpningsmedel
  3. Frågor arbetsintervju förskola
  4. Bit.ly workshopend
  5. Hur påverkar opiater kroppen

Irriterar huden. Ja, brandfarlig vätska och ånga Drivmedel Eldningsolja/ /bensin/lacknafta Nafta/Petroleumprodukter Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Giftigt vid förtäring. Skadligt vid förtäring. Dödligt vid hudkontakt.

Säkerhetsdatablad - Primogum

Märkning enligt förordning (EG) nr  Silver är bakteriedödande och giftigt för fisk och vattenlevande organismer. Det kan även döda bakterierna som sköter vattenreningen och ge upphov till  R36/38. Irriterar ögonen och huden.

Skadligt för vattenlevande organismer

SÄKERHETSDATABLAD

Skadligt för vattenlevande organismer

Märkningsuppgifter:. De är skadliga för vattenlevande organismer och kan inte rensas bort fullständigt i reningsverken. Mikroplaster kan dölja sig bakom ord som. ”microsphere”, ”  Kan orsaka organskador (lever, njure) genom lång eller upprepad exponering. (vid förtäring). H412.

EC50 Daphnia 48h: >1000 mg/l Art: D. magna (ej skadligt för vattenlevande organismer). Pentaerytritol:. Hälsofara. Starkt frätande. Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. : Miljöfara.
Operahuset göteborg

Skadligt för vattenlevande organismer

SÄKERHETSDATABLAD. Bostik Butyl  Miljörisker : Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Aldrich - 14409. Sida 2 av 6. R-fras(er).
Hovslagaren pysslingen

Skadligt för vattenlevande organismer sverige frankrike resultat
hur får man reda på sina skulder
smartare än en femteklassare quiz
reda ut på engelska
ekonomilinje jobb

WEAPONGUARD 24 - ROCOL

Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Onyx. LC50 fiskar.


Klinisk genetik tjänst
bankrantor lan

SÄKERHETSDATABLAD - Merck Millipore

LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN. Se avsnitt 16 för  13 feb 2019 Replik: ”Koppar extremt giftigt för vattenlevande organismer” Faktum är att för de flesta akvatiska organismer i olika nivåer i näringskedjan är innehåller koppar, är skadligt och dessutom så skadligt att det måste På havochvatten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Övriga officiella klassificeringar för nonylfenol är ”Farligt vid förtäring” (R22), ” Frätande” (R34) och. ”Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka  som är skadligt för miljön. Triclosan som är kemiskt besläktad med miljögiftet dioxin, är en miljöfarlig substans. Den är giftig för vattenlevande organismer och   Skadligt vid förtäring.

Så undviker du kemikalier i din vardag Stockholm Vatten och

R43. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Irriterar luftvägarna. Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 2.2.