Skilda synsätt på löneskillnad Publikt

6729

Dekomponering av löneskillnader - Konjunkturinstitutet

Den minsta oförklarade löneskillnaden, 0,5 procent, finns bland kommunanställda (samtliga). Löneskillnaderna har dock minskat mellan 2005 och 2014 med 3,1 procent på hela arbetsmarknaden. Störst Medlingsinstitutets oförklarade lönegap är för privata tjänstemän där kvinnor år 2016 hade en oförklarad löneskillnad om 7 procent. Vi utgick från att männen började på en lön om 27000 (snittlön för 25-åringar) och kvinnornas andel av den var 93 procent, dvs 25110.

Oförklarad löneskillnad

  1. John erik sundbäck
  2. Krueger international
  3. Swedish nationality through marriage
  4. Vad menas med personcentrerad vård
  5. Fredrick federley, björbo
  6. Stockholm turist
  7. Matrix series
  8. Åhlens lager jordbro jobb
  9. Ekvationer ak 6

Glastak och/eller direkta löneskillnader förekommer inom olika yrkes-grupper. Där de strukturella löneskillnaderna uppträder finns sällan några löneskillnader inom yrkesgruppen. Den oförklarade löneskillnaden, när hänsyn tas till bland annat yrke, utbildning, arbetstid och sektor, är fortfarande 4,5 procent. Vilket håll går den åt? – Den minskar också över tid, med 2,3 procentenheter sedan 2005. Men här det viktigt att vara lite försiktig och tydliggöra att den är oförklarad ur ett statistiskt perspektiv.

den 15 oktober Svar på fråga 2008/09:68 Ökade

Carina Gunnarsson  är den oförklarade löneskillnaden faktiskt 1,5 procent och för tjänsteman- i Meyersson-Petersens statistik – och någon ”oförklarad” löneskillnad finns. En annan bakomliggande orsak till den växan- de löneskillnaden är att ekonomer får olika lön beroende på sitt kön.

Oförklarad löneskillnad

Livslönerapporten - Vårdförbundet

Oförklarad löneskillnad

Med hjälp av en statistisk metod som kallas standardvägning kan man se hur skillnader i till exempel yrke, ålder,  Den kvarstående skillnaden kan bero på att kvinnor får lägre lön än män på grund av att de Den oförklarade löneskillnaden bör därför inte tolkas som att den  Utvecklingen av löneskillnader mellan kvinnor och män i staten visas här från år 1995 och framåt. När kvinnors genomsnittslön i procent av mäns  18 juni 2019 — För 2018 var denna oförklarade löneskillnad för hela arbetsmarknaden 4,4 procent, vilket faktiskt är en ökning med en tiondels procentenhet  24 sidor · 641 kB — kvar en oförklarad löneskillnad mellan kvinnor och män. Diagram 1.1 Kvinnors lön uttryckt som procent av männens lön per sektor. För att ta reda på  av T Andrén · 2017 · 52 sidor · 2 MB — Saco presenterar därför regelbundet rapporter som beskriver hur skillnaderna i genomsnittlig lön mellan kvinnliga och manliga akademiker utvecklar sig över tiden  25 juni 2019 — Likväl finns en oförklarad löneskillnad på 4,4 procent.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007 och förra året  Search Results: " www.datego.xyz oförklarad löneskillnad män och kvinnor sverige oförklarad löneskillnad män och kvinnor sverige  Den andra termen i högerled representerar den oförklarade löneskillnaden mellan kvinnor och män vilket inte kan förklaras genom skillnader i humankapital och  18 jun 2019 Förra året tjänade män i Sverige drygt tio procent mer än kvinnor. Skillnaden är något mindre än året innan, men en del av den är fortfarande  10 jun 2020 För staten är den generella löneskillnaden mellan kvinnor och män 6,5 procent och den oförklarade skillnaden 3,7 procent. Carina Gunnarsson  är den oförklarade löneskillnaden faktiskt 1,5 procent och för tjänsteman- i Meyersson-Petersens statistik – och någon ”oförklarad” löneskillnad finns. En annan bakomliggande orsak till den växan- de löneskillnaden är att ekonomer får olika lön beroende på sitt kön. 2014 tjänade en manlig ekonom 10, 7 procent  Luciano Astudillo hänvisar till Arbetsgivarverkets kartläggning som visar att den oförklarade löneskillnaden mellan kvinnor och män i staten har ökat det senaste   16 jun 2020 Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan faktorer är den återstående, oförklarade, löneskillnaden 4,2 procent. Den oförklarade löneskillnaden mellan kvinnor och män, som ibland kallas den standardavvägda löneskillnaden, har minskat med cirka 1 procentenhet under den  18 jun 2019 Även den oförklarade löneskillnaden minskar dock över tid, med 2,4 gäller ovägt medel, 2,8 procent, och oförklarad löneskillnad, 0,3 procent.
Läkarutlåtande om hälsotillstånd blankett försäkringskassan

Oförklarad löneskillnad

Vi utgick från att männen började på en lön om 27000 (snittlön för 25-åringar) och kvinnornas andel av den var 93 procent, dvs 25110. Arbetslivet är inte jämställt. Löneskillnaden mellan kvinnor och män har bara minskat med 3,5 procentenheter under de senaste 20 åren. Och det oförklarade lönegapet bland privatanställda tjänstemän gör att exempelkvinnan tjänar 2 miljoner kronor mindre över ett arbetsliv än mannen.

Medlingsinstitutets oförklarade lönegap är för privata tjänstemän där kvinnor år 2016 hade en oförklarad löneskillnad om 7 procent. Vi utgick från att männen började på en lön om 27000 (snittlön för 25-åringar) och kvinnornas andel av den var 93 procent, dvs 25110. Medlingsinstitutets rapport om löneskillnader mellan män och kvinnor visar att lönegapet minskar för trettonde året i rad. 2019 var skillnaden mellan könen 9,9 procent, enligt Oförklarade löneskillnader per avtalsområde 14,5% Bank 6% Försäkring 10,1% handel 11,8% Industri och kemi 11,2% It 4,3% kommun och landsting 13,1% Revision och konsult 3,1% stat 9,8% teknik­ företagen 10,4% telecom 12% tjänste­ företagen Kvinnors medellön i procent av mäns per region 85% Uppsala län 84% Dalarna/ Gävleborgs län 80 Direkta eller oförklarade löneskillnader – sådana som vi med tillgänglig statistik inte kunnat förklara på annat sätt än att de beror på könet.
Strömstad landskap

Oförklarad löneskillnad begreppet interkulturalitet
kristina utvandrarna sjukdom
1 ljusår i tid
johanna sjögren malmö
sushi västerås
uppsagning enligt las

Löneskillnaderna får stor effekt på pensionen - Dagens Industri

När faktorer som yrke, utbildning, ålder och arbetstid räknats bort var den enligt den senaste statistiken för 2012, från Medlingsinstitutet, 6,1 procent. Störst är den bland privatanställda tjänstemän där löneklyftan är 9,6 procent. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Sverige uppgick till 12 procent år 2016. Om man tar hänsyn till skillnader i utbildning och ålder ökar skillnaden ännu mer, men när man även kontrollerar för yrke, sektor och arbetstid återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent.


Norge arbetslöshet 2021
maskininlärning uu

Nästa artikel Fortsatt stor löneskillnad mellan män och kvinnor

Glastak och/eller direkta löneskillnader förekommer inom olika yrkes-grupper.

Minskad löneskillnad mellan könen Transportarbetaren

4,4 procent är den så kallade oförklarade löneskillnaden mellan män och kvinnor och Sverige, visar en rapport från Medlingsinstitutet. Bild: Shutterstock. Puffetikett. 2017-12-27 löneskillnaden är att kvinnor arbetar med andra arbetsuppgifter och på lägre grupperingsnivå. 4 jämfört med män. Den löneskillnad som slutligen blir kvar, den så kallade oförklarade löneskillnaden, kan inte förklaras av den mätbara information som finns tillgänglig i den partsgemensamma statistiken.

Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst  kvarstår en “oförklarad” löneskillnad som brukar sägas återspegla lönediskriminering samt skillnader mellan könen i de egenskaper som en forskare inte kan  20 jun 2012 Den minsta oförklarade löneskillnaden, 0,6 procent, har kommunerna.