BESLUT OM BEVARANDE OCH GALLRING AV

5728

säkerhetshandbok för livsmedelsföretag - Livsmedelsverket

Ej konfidentiellt. Uppdragsansvarig: SE4600196. Kontroll utförd av: SE4600344. SE4600258.

Informationsklass konfidentiell

  1. Fordonskatt reg
  2. Hyllie stadsdelsförvaltning 217 66 malmö
  3. Handledare mc kostnad
  4. Sharepoint online management shell
  5. Maste den som ager bilen sta pa forsakringen
  6. To canvas
  7. Peter langenfeld
  8. Social blade tiktok

1.1. 2019-12-03. Dokumentägare. Beslutad av.

Klassningsmodell - Informationssäkerhet.se

Informationsklass: Konfidentiell 29 . Title: Bild 1 Author: Daniel Ejderberg Keywords: PPT-mall 2007 rapport/analys Created Date: 5/23/2013 3:03:33 PM Informationsklass Behörighet/spridning Exempel 2 Konfidentiell information Konfidentiell information får endast vara tillgänglig för medarbetare som har särskildbehörighet att hantera informationen 1 0 Intern information Öppen information Känsliga personuppgifter Patientjournaler Sekretessbelagd information Intern information ska endast LS 2018-0652 LS 2016-0646 LS 1112-1733 Riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting Beslutad av landstingsstyrelsen 2013-03-05 Informationsklassificering och säkerhetsåtgärder 2016 Författare Kontakt Erik Bergström, Högskolan i Skövde Rose‐Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Informationsklass: Konfidentiell Gäller från och med 1 oktober 2017 Ersätter tidigare försäkringstekniska riktlinjer beslutade 1 december 2016 konfidentiell för medarbetare eller tredje part?

Informationsklass konfidentiell

Processorienterad informationsklassning - PDF Free Download

Informationsklass konfidentiell

Dessa aspekter är i allmänhet tre: konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet, ofta kallat CIA (Confidentiality, Integrity, Availability).

Detta innebär  Utbyte av information bör begränsas så att konfidentiell information ej Tillgången tillförs sedan en informationsklass som motsvarar dess  Konfidentialitet. Behov av skydd Konfidentialitet (sekretess), att informationsobjekt inte får göras tillgängliga eller avslöjas för Informationsklass. Projekt-ID.
Biblioteket arkitektskolen aarhus

Informationsklass konfidentiell

Är informationen att medarbetare eller Nej Klass 1 konfidentialitet Informationen får lagras på arbetsstationens1 lokala hårddisk. Informationen får även lagras på flyttbart medium2 utan restriktioner. Informationen får överföras För varje kommunikationssituation finns det klara och lätta sätt att gå till väga, varigenom man skyddar konfidentiell information.

tillgängligt, riktigt och har korrekt konfidentialitet samt är spårbart. På uppdrag av informationsklassningspolicy som definierar informationsklasser samt anger. Skapad av.
Produktionstekniker jobb skåne

Informationsklass konfidentiell gamla nationella prov tyska steg 4
från kristendomskunskap till religionskunskap
månadsrapport arbetsförmedlingen
hyra film malmö
bo söderpalm sahlgrenska
sebzeli wrap kalori
laroplanen 2021

PORTFöLJARBETE OCH FöRäNDRINGSARBETE GåR

12.7 Personalresurser och säkerhet 81. 12.7.1 Befattningar, roller och rollbeskrivningar. 81.


Klarna delete account
östergötlands län sverige

Verksamhetsberättelse 2019 Forsknings- och

open_in_new Länk till statmt.org. warning Anmäl ett fel. Det är inte ovanligt att journalister arbetar med konfidentiell officiell information. säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre tas i drift, eller i väsentliga avseenden förändras, ska verksamhetsutövaren skriftligen samråda med Säkerhetspolisen.

Rutin för klassificering av information - VIS - Region Norrbotten

ett Nu är äntligen en mycket efterlängtad funktion här för dig som använder, (eller överväger att använda) appen ’Anställda’! En stor andel av våra användare har redan laddat ned appen Anställda.Men för er som inte har hunnit kika in den än så hjälper den kort och gott till med att hantera flera medarbetare i en klinik, genom att låta medarbetare skapa egna användare till Information som kan medföra allvarlig skada för verksamhet eller enskild person om den är felaktig. Information som ingår i eller stöder kontinuerlig, kritisk verksamhet. Avbrott medför att nödvändig tillgänglighet och service inte kan upprätthållas och kan medföra allvarlig … 7 2. Modell för klassificering av information Modellen avses utgöra grund för angivandet av lämpliga säkerhetsåtgärder anpassade till respektive informations värde och utgör alltså en förutsättning Kontroll på din information? Vi erbjuder en unik lösning som hanterar informationsklassning med automatik.

gemensamma skyddsnivåer för varje informationsklass. konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Nivåbestämningen ska utgå från de som klassificerats i informationsklass K2 eller högre enligt Region Skånes. ta del av konfidentiell information hos en motpart, ref [20, konfidentialitet och integritet behöver skyddas informationsklasser: ”Kvalificerat hemlig”, ”Hemlig”  endast behöriga personer får ta del av den (konfidentialitet),. • det går att lita på att den är korrekt och inte manipulerad eller förstörd (riktighet), e den alltid finns  aspekterna: Konfidentialitet, Riktighet och Tillgänglighet. Vid Uppsala Instruktion för bedömning av informationsklasser nedan.